Body Heilema

Wij zijn er voor u

Tegenwoordig gaat het niet alleen om de zwangerschap zelf, maar ook over de omstandigheden daar omheen en over de situatie thuis, voor én nadat de baby geboren is.

Daarom werken we met verschillende instanties samen zodat we er zeker van zijn dat de (ongeboren) baby veilig opgroeit.
Dit kan alleen samen met u en uw partner.

afbeelding

Centrum Jong

Het vroegere Consultatiebureau heet nu "Centrum Jong". Het Centrum Jong is dé plek in de Zaanstreek waar ouders en kinderen terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het Centrum Jong is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de Zaanstreek.

Sociaal wijkteam

De veiligheid binnen uw gezin en van het ongeboren kind zijn bij ons een groot aandachtspunt. Mede omdat er vanuit de regering en de gemeente Zaanstad veel aandacht wordt besteed aan het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt hierbij al denken aan extra begeleiding van jonge (ongehuwde) moeders en extra aandacht waar nodig.

Vanzelfsprekend zijn wij er niet om dergelijke problemen zelf op te lossen. Wij bieden echter wel een luisterend oor en kennen de weg naar andere hulpverlenende instanties. Voor een goed verlopende zwangerschap en bevalling is ook aandacht voor uw psychische gesteldheid van groot belang. Het sociale wijkteam is een combinatie van diverse hulpverleners.

POP Poli

In het Zaans Medisch centrum is de zogenaamde POP opgericht, een samenwerkingsverband van de psycholoog, de kinderarts en de gynaecoloog. In dit overleg kunt u alleen besproken worden, maar het kan ook zijn dat u uitgenodigd wordt  om langs te komen.