Body Heilema

In de zwangerschap kunnen onderzoeken naar de gezondheid van de baby plaatsvinden.

Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Dit noemen we prenatale screening. Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen. Zo kunnen zij een goed geïnformeerde keuze maken uit de verschillende mogelijkheden.

Er zijn verschillende soorten onderzoeken:

NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) Deze test kijkt naar de chromosomen van de baby en kan onder andere het syndroom van Down, Patau en Edwards opsporen 
Vanaf 01-04-2017 is het mogelijk om zonder risico voor de zwangerschap chromosomale afwijkingen bij de baby, in het bloed van de moeder, zo goed als zeker op te sporen. Kijk voor meer informatie op de site van het rivm. Klik onderaan op NIPT of bekijk de website van PNS. Bekijk ook dit filmpje

Het Eerste Trimester Structureel Echo Onderzoek (ETSEO) ook wel de 13 weken echo genoemd. Het doel van het ETSEO is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen, zoals een open schedel of groot defect in de buikwand kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt. Een vroege echo geeft u meer tijd voor vervolgonderzoek en om te bepalen wat u met de uitslag doet. Maar aan de andere kant kan het eerste trimester SEO misschien ook zorgen voor extra onrust en onzekerheid. Het ETSEO wordt uitgevoerd tussen 12+3 en 14+3 weken zwangerschap. Het ETSEO wordt aangeboden als een onderzoek. Daarom vragen wij u te tekenen als u mee wilt doen aan dit onderzoek. Meer informatie over het ETSEO op de website van het RIVM  (Klik onderaan op 13 weken echo) of op de site van PNS. Bekijk dit onderzoek ook via dit filmpje

Het Tweede Trimester Structureel Echo Onderzoek. (TTSEO) Ook wel de 20 weken echo genoemd: Tussen 18 en 21 weken wordt het TTSEO aangeboden. Met deze echo wordt opnieuw gekeken of de baby lichamelijke afwijkingen heeft. Iedereen komt voor deze echo in aanmerking en dit onderzoek wordt geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Meer informatie over het TTSEO op de website van het RIVM  (Klik onderaan op 20 weken echo) of op de site van PNS. Bekijk dit onderzoek ook via dit filmpje.                

Vanzelfsprekend kunt u met al uw vragen bij ons terecht.

Soms is het nodig om andere onderzoeken in te zetten. Denk hierbij een een vruchtwaterpunctie, vlokkentest, of het Eerste Trimester of Tweede Trimester Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO). 

De Vlokkentest: (Chorionvillusbiopsie) Vroeg in de zwangerschap wordt er via de vagina of de buik wat placentaweefsel weggenomen en onderzocht. Dit geeft zekerheid over chromosomale aandoening zoals onder andere Downsyndroom, Syndroom van Pattau of Edwards. De vlokkentest geeft een verhoogde kans op een miskraam.

Vruchtwateronderzoek: (Amniocentese) Later dan bij de vlokkentest wordt er wat vruchtwater afgenomen en onderzocht. Dit geeft zekerheid over chromosomale aandoeningen als Downsyndroom, Syndroom van Pattau of Edwards, maar er kunnen ook andere aandoeningen mee worden opgespoord. De vruchtwaterpunctie geeft een verhoogde kans op een miskraam.

ETGUO: Er is een groep zwangeren met een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Een aantal van deze zwangeren zal in aanmerking komen voor een Extra uitgebreide echo bij 13 weken. Het Eerste Trimester Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek. Dit onderzoek wordt door de universitaire ziekenhuizen uitgevoerd.

GUO: (Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek) Er is een groep zwangeren met een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen en soms worden er afwijkingen bij het TTSEO gevonden. Deze zwangeren komen in aanmerking voor een extra uitgebreide echo bij 20 weken. Het TTSEO (Tweede Trimester Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek). Dit onderzoek wordt de universitaire ziekenhuizen uitgevoerd.

Onder screening valt ook het standaard bloedonderzoek dat wij bij zwangeren afnemen en natuurlijk de hielprik en de gehoortest bij de pasgeborenen. U Kunt Video's bekijken over de hielprik en de gehoortest over het bloedonderzoek bij de aanstaande moeder en over de Rhesus D en Rhesus c onderzoeken in de zwangerschap. 

afbeelding