Body Heilema

Praktijkinformatie

Algemene gegevens

Maatschapsleden

Cidy de Vries-Portier en fatos Yildirim-Akpinar

Postadres

Elsbroekplantsoen 123A 1507 KP Zaandam

Telefoon

075-6401042

Mobiel / Dienstmobiel

06-30661379

Website en Mail

https://www.heilema.nl en praktijk@heilema.nl

BIG nummer Cindy

19064771003

BIG nummer Fatos

99911648803

Kamer van Koophandel nummer

34341999

Voorwaarden website

De informatie op deze website is met name bedoeld voor de zwangeren die wonen in en rond de gemeente Zaanstad. Namen van personen, instellingen en hun telefoonnummers zijn alleen geldend voor de zwangeren voornoemd. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie van deze website. In deze website is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Met name vermelden wij dat iedere zwangerschap zijn eigen specifieke omstandigheden kent.

Kosten van de verloskundige

De kosten van verloskundige zijn opgenomen in het basispakket. Zij worden altijd volledig vergoed door iedere zorgverzekeraar. Aangezien wij een contract hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars declareren wij rechtstreeks aan uw verzekeraar. 

Privacy

Om uw zwangerschap, bevalling en kraambed goed te kunnen begeleiden moeten wij uw administratieve en medische gegevens vastleggen. Niet alleen wij, maar ook onze waarneemsters hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben, evenals uw verloskundige, geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij gaan met de gegevens zorgvuldig om. Daarbij hanteren wij regels die wettelijk zijn vastgesteld. Er wordt apart aan u gevraagd of u er bezwaar tegen heeft dat gegevens overgedragen worden aan bijvoorbeeld gynaecoloog, huisarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Verloskundigenpraktijk Heilema gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk Heilema deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Heilema bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk Heilema houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.           Verloskundigenpraktijk Heilema vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk Heilema informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Heilema informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Heilema informeert cliënten indien Verloskundigenpraktijk Heilema bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Patiëntengegevens

Alle gegevens die door ons verzameld worden in de loop van uw zwangerschap, bevalling en kraambed, worden opgeslagen en veilig bewaard voor ten minste 15 jaar.

Deze gegevens worden vooral bewaard om ze weer te kunnen gebruiken bij een eventuele volgende zwangerschap. Daarnaast kunnen ze via Perined gebruikt worden door derden (verloskundigen, gynaecologen, wetenschappers) met het doel de kwaliteit van de verloskundige zorg te beoordelen en waar mogelijk te verbeteren. Om dezelfde reden worden uw gegevens ook geleverd aan de Landelijke Verloskundige Registratie LVR

In deze gevallen worden de gegevens altijd anoniem verwerkt. Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat uw anonieme gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering en registratie worden gebruikt, vragen wij u dit bij ons te melden.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de verloskundige?
Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw verloskundige. Zwanger zijn of bevallen is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om u en uw kindje goed te begeleiden. Daarnaast is het prettig als het contact met ons deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft.

Bespreek uw klacht met de verloskundige

Zit u met vragen of twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons. We nemen graag de tijd om rustig met u te praten.

Schakel onze klachtenfunctionaris in

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Wilt u hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). De functionaris is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt u graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat aan de functionaris vertelt wordt is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar via 0183 - 682829. U kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.  

De Geschilleninstantie

Niet alleen hebben wij de beschikking over een klachtenfuctionaris, wij zijn ook lid van een geschilleninstantie. Zie hiervoor de Geschilleninstantie Verloskunde.