Body Heilema

Overige werkzaamheden

Wat doet een verloskundige nog meer buiten de zorg voor de cliƫnt?

Praktijk overleg

Het leveren van goede kwaliteit en betrouwbare zorg is voor ons vanzelfsprekend. Daarnaast proberen we om zoveel mogelijk één lijn te volgen. Onderling overleg is tussen ons vieren heel gemakkelijk.

Bijscholing

De ontwikkelingen in de verloskunde staan natuurlijk niet stil en daarom scholen wij ons regelmatig bij. Verloskundigen die zich voldoende bijscholen worden toegelaten tot het kwaliteitsregister en mogen het kwaliteitslogo (zie afbeelding) voeren. Zo weet u dat u ingeschreven bent bij een praktijk die van de laatste ontwikkelingen op de hoogte is. Ook onze waarneemsters voldoen aan deze kwaliteitseisen.

afbeelding www.zwangeropdefoto.nl
afbeelding

Nevenfuncties

Cindy is voorzitter van de klimaattop waar de verschillen in werkwijze tussen de verloskundigen en gynaecologen besproken en zo nodig opgelost worden. Fatos is bezig met een echo opleiding en Hugo is voorzitter van de Verloskundigenkring. Daarnaast is hij nauw betrokken bij verschillende projecten van de KNOV, (onze beroepsvereniging). Hugo is lid van de PWD werkgroep "eenheid van taal". Doel van de werkgroep is om een veilige eenduidige uitwisseling van gegevens binnen de verloskundige zorgketen in heel Nederland te bewerkstelligen. Ook heeft hij een rol in de Deelnemersvereniging van het pensioenfonds van Verloskundigen. Via de deelnemersvereniging kunnen verloskundigen invloed uitoefenen op de manier waarop het pensioenfonds voor verloskundigen werkt.  Cindy, Fatos en Hugo samen zijn actief in de automatisering en andere integrale samenwerking- en bekostigingsprojecten. We nemen actief deel aan de verloskundigenkring. Daarnaast zijn we betrokken bij de ontwikkeling van een veilige electronische gegevensoverdracht zowel binnende eerste lijn als tussen de eerste en tweede lijn (Euridice en BabyConnect). Tenslotte werken we hard mee aan de verbetering van ons verloskundig informatiesysteem Orfeus. Fatos zit in de werkgroep "Kwetsbare zwangeren" waar cliënten die het niet makkelijk hebben een extra steuntje in de rug krijgen.