Body Heilema

Wij doen mee aan de VeCaS studie

26 Juli 2019

VeCaS: een van de vele wetenschappelijke onderzoeken waar onze praktijk aan mee doet.

Doel van het VeCaS-project

Momenteel registreren verloskundigen in de eerstelijn gegevens in een digitaal cliëntendossier. Een groot deel van de gegevens worden niet gebruikt voor onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn: het verloop van zwangerschapsconsulten met bloeddruk, gewicht, urineonderzoek, ligging en groei van de baby, contactmomenten tijdens de bevalling, gegevens over het aantal weeën, het verloop van de ontsluiting, het verloop van voeding in het kraambed en het herstel van de kraamvrouw (fysiek en psychisch). In combinatie met gegevens over de werksituatie van de zwangere vrouw en haar partner, opleiding, etniciteit, burgerlijke staat en religie kunnen deze gegevens kunnen waardevolle inzichten bieden in het verloop van zwangerschap, baring en kraambed, mits deze gegevens eenduidig en betrouwbaar worden gerapporteerd. Doel van het VeCaS-project is het realiseren van een systeem om gegevens over het normale beloop van zwangerschap, baring en kraambed eenduidig en betrouwbaar te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek.

 

 

afbeelding