Body Heilema

Wel of niet vaccineren tegen Corona in de zwangerschap?

16 Januari 2021

Er zijn tegenstrijdige meningen over het vaccineren tegen Corona in de zwangerschap.

De Amerikaanse en Engelse wetenschappelijke verenigingen van gynaecologen (American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) en Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)) komen met adviezen over de vaccinatie met mRNA-vaccins (de beide nu in Nederland gebruikte vaccins) tijdens en rondom de zwangerschap. Waar de ACOG het algemene advies geeft om alle zwangere vrouwen te vaccineren, omdat zwangerschap een relatief hoog risico vormt voor ernstige of kritische COVID-19, adviseert de RCOG om niet routinematig alle zwangere vrouwen te vaccineren maar dit te beperken tot kwetsbare zwangere vrouwen met onderliggende ernstige aandoeningen. Tevens adviseren beide verenigingen om bij zwangere vrouwen werkzaam in de gezondheidszorg en die een hoger risico op expositie aan SARS-CoV-2 hebben, vaccinatie te overwegen.

Vrijwel alle bekende vaccins, zoals het griepvaccin en het kinkhoestvaccin, zijn veilig in de zwangerschap toe te passen. De vaccins tegen COVID-19 zijn een nieuw type vaccin en bevatten als eerste mRNA. Op basis van het werkingsmechanisme van de vaccins, bestaan er geen redenen om aan te nemen dat de vaccins tegen COVID-19 schadelijk zouden zijn bij gebruik in de zwangerschap. Desalniettemin is er onvoldoende bewijs om routinematig gebruik tijdens de zwangerschap te adviseren omdat tot op heden er nog onvoldoende gegevens/klinische data bekend zijn over het gebruik van deze vaccins in de zwangerschap en eventuele effecten op een foetus. In de bijsluiter van de vaccins is derhalve opgenomen dat gebruik tijdens de zwangerschap niet is geïndiceerd. Ook wordt afgeraden om binnen twee maanden na vaccinatie zwanger te worden.

Omdat het aannemelijk is dat het vaccin, net zoals andere niet levende vaccins, niet in de borstvoeding terechtkomt, ziet de Gezondheidsraad geen bezwaren voor vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven.

De multidisciplinaire werkgroep (zie * hieronder) ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft, bovenstaande in overweging nemende, de volgende adviezen geformuleerd over vaccinatie tegen COVID-19 van vrouwen rondom zwangerschap en kraambed1 : - De werkgroep adviseert gezonde zwangere vrouwen niet routinematig te vaccineren. - De werkgroep adviseert vrouwen met ernstige ziekten, ook in de zwangerschap, wel te vaccineren omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie.

* De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), de Patiëntenfederatie Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Meer weten? lees het hele standpunt hieronder.