Body Heilema

Terugroepactie Davitamon tabletten

08 September 2021

In overleg met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft Davitamon besloten om uit voorzorg enkele Davitamon producten terug te roepen.

Davitamon heeft besloten deze producten terug te roepen, vanwege de mogelijke aanwezigheid van ethyleenoxide in een van de grondstoffen. Hoewel deze stof niet in het eindproduct is aangetroffen hebben zij toch besloten deze maatregel te nemen. Consumptie van deze producten vormt geen acuut risico voor de gezondheid, maar bij grotere hoeveelheden die langdurig en op regelmatige basis worden geconsumeerd kunnen nadelige effecten niet uitgesloten worden. Vandaar dat zij u vragen deze producten niet te gebruiken.

Wat betekent dit voor u: Het gaat om Davitamon compleet zwanger 60 tabletten met de code 8710537704235 en Davitamon mamafit 60 tabletten met de code 8710537703900. De fabrikant schrijft dat u meer dan de voorgeschreven hoeveelheid gebruikt moet hebben, regelmatig én langdurig. Het gebruik van één potje wordt niet als langdurig beschouwd en teveel tabletten tegelijk zult u niet ingenomen hebben.  Daarom geen paniek. De Ethyleenoxide waar het om gaat is n.l. ook niet aangetroffen in de tabletten. Via de Farmacie bereiken ons berichten dat  Ethyleenoxide wliswaar op de lijst met kankerverwekkende stoffen staat, maar dat het geen aangeboren afwijkingen veroorzaakt. Moeders van Morgen Het instituut dat de bijwerkingen van medicijnen registreerd schrijft ons:  Er lijkt een licht verhoogd risico te zijn op miskramen in vergelijking met de controle groep, al komt het risico op miskramen van de blootgestelde groepen niet boven het basisrisico van 10-15% uit. In het geval van de terugroep van Davitamon is het daarbij ook niet zeker of ethyleenoxide daadwerkelijk in het product aanwezig is. Mocht dit zo zijn is dit waarschijnlijk in kleine hoeveelheden. Concluderend is er dus te weinig ervaring met deze stof voor een goede risico inschatting. Waarschijnlijk gaat het om een kleine blootstelling waarvan het onwaarschijnlijk wordt geacht dat dit nadelige effecten zal geven. 

Dus voor nu adviseerd verloskundigenpraktijk heilema u: Stop met het innemen van de tabletten met de genoemde code en vertel het ons als u ze gebruikt heeft. Dan kunnen we u op de hoogte houden. Vooralsnog hoeven er geen extra onderzoeken plaats te vinden en loopt u geen extra risico op kanker.