Body Heilema

Nieuw standpunt vaccineren Zwangeren

12 April 2021

De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ aangepast.

‘De werkgroep beschouwt zwangere vrouwen ouder dan 35 jaar en/of met een migratie-achtergrond eveneens als risicogroepen met verhoogde kans op een ernstig beloop. De werkgroep adviseert dan ook dat deze vrouwen als ze volgens de vaccinatiestrategie in aanmerking komen, ook in de zwangerschap, zich te laten vaccineren omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen’.

Dus bent u zwanger, ouder dan 35 jaar en wilt u zich laten vaccineren dan kan dat. Ook kunt u zich laten vaccineren als u zwanger bent en een migratieachtergrond heeft. Tenslotte is de combinatie ook mogelijk, dus zwanger, ouderdan 35 jaar én een migratieachtergrond. 

 

afbeelding