Body Heilema

Nieuw standpunt vaccineren Zwangeren

12 April 2021

De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ aangepast.

De werkgroep beschouwt inmiddels alle zwangere vrouwen als risicogroepen met verhoogde kans op een ernstig beloop. Zwangeren ouder dan 35 jaar en/of met een migratie-achtergrond vielen hier buiten, maar worden nu ook als risicogroep beschouwd. De werkgroep adviseert nu dat ook deze vrouwen als ze volgens de vaccinatiestrategie in aanmerking komen, ook in de zwangerschap, zich te laten vaccineren omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen’.

Dus bent u zwanger en wilt u zich laten vaccineren dan kan dat. Ook kunt u zich laten vaccineren als u zwanger bent, ouder dan 35 jaar of een migratieachtergrond heeft. Tenslotte is de combinatie ook mogelijk, dus zwanger, ouderdan 35 jaar én een migratieachtergrond. Maar eigenlijk is zwanger zijn al reden genoeg om u te laten vaccineren. 

 

afbeelding