Body Heilema

Er komt een nieuw Echo onderzoek

10 Juli 2021

Een nieuwe echo wordt, bij 13 weken, aangeboden aan iedereen.

Het ETSEO (Eerste Trimester Structureel Echo Onderzoek)  Een studie naar de gevolgen van een nieuwe vroege echo.  

Het eerste trimester SEO wordt aangeboden in het kader van de landelijke wetenschappelijke IMITAS studie. Het doel van de studie is om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van een echoscopisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap. Na afloop van de studie wordt besloten of het eerste trimester SEO definitief wordt ingevoerd in Nederland.

Wat wordt hiermee bedoeld: We kennen allemaal de 20 weken echo. Een echo bedoeld om afwijkingen bij de baby op te sporen. Na het vaststellen van een onverwachte bevinding (een afwijking) kunnen vaak diverse behandelopties worden aangeboden. Echter, dan zijn we al over de helft van de zwangerschap. Bij een vroeger echo onderzoek rond 13 weken is het kind weliswaar kleiner en minder ver ontwikkeld dan bij 20 weken, maar zijn sommige (ernstige) afwijkingen toch al te zien. Het komt regelmatig voor dat deze niet met het leven verenigbaar zijn. Als de echoscopist een afwijking vermoedt, kan de zwangere vroeg in de zwangerschap eventueel vervolgonderzoek laten uitvoeren. Ook heeft zij – vergeleken met de 20 weken echo – meer tijd om te bepalen wat ze met de uitslag doet.

Het eerste trimester SEO en de 20 weken echo hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Het verschil is dat het eerste trimester SEO eerder in de zwangerschap plaatsvindt. Voortaan zal er gesproken worden over het Eerste Trimester SEO (ETSEO) en het Tweede Trimester SEO (TTSEO), de vroegere 20 weken echo. Het ETSEO wordt gedaan van 12 weken + 3 dagen tot en met 14 weken + 3 dagen zwangerschap. 

Aanvankelijk zullen we vanaf 01-08-2021 iedereen die op dat moment niet langer dan 10 weken + 0 dagen zwanger is over de ETSEO vertellen. Per 01-09-2021 worden de eerste echo’s gemaakt. Later krijgt iedereen die zich aanmeldt deze informatie. U beslist (liefst nadat u door ons bent voorgelicht over de voor en nadelen van het SEO) zelf of u wel of niet mee wilt doen aan de studie. U kunt er voor kiezen om geen echo’s te laten verrichten, beide echo’s te laten verrichten of alleen het ETSEO of alleen het TTSEO. Zoals aan alle onderzoeken zijn er ook nadelen aan het ETSEO. De belangrijkste is ongerustheid. Ongerustheid die ontstaat als de echoscopist niet duidelijk kan zien of er een probleem is, of als het onduidelijk is om welk probleem het gaat. Verdere onderzoeken kosten tijd en u zult dus lang ongerust zijn. Regelmatig komt het voor dat er niets aan de hand blijkt en dan bent u voor niets ongerust gemaakt. Als u er voor kiest om bij problemen vervolgonderzoek te laten doen, moet u er rekening mee houden dat deze soms schadelijk kunnen zijn voor de zwangerschap. Aan deze nieuwe echo zijn, evenals aan het TTSEO geen kosten verbonden. De Echo’s worden door beide echobureaus waar wij mee werken uitgevoerd. U hoeft daarvoor niet naar het ziekenhuis.