Body Heilema

Samenwerking ZMC

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen mogen verloskundigen alleen normale zwangerschappen, bevallingen en kraambedden begeleiden.

Als uw zwangerschap en bevalling normaal verloopt hebben wij geen hulp nodig van anderen. Als er echter ergens een probleem ontstaat roepen we de hulp van onder andere de gynaecoloog in. Wij werken zo nauw samen met de gynaecologen van het Zaans Medisch Centrum dat er eigenlijk geen sprake meer is van twee partijen maar van een samenwerkingsverband waarin verloskundigen en gynaecologen gelijk optreden: het VSV Zaanstreek & Waterland (Verloskundige SamenwerkingsVerband) 

afbeelding

Niet alleen bij problemen wordt samengewerkt. Vast is komen te staan, dat als iedereen doet waar hij goed in is, de zorg zal verbeteren. Dat betekent dat de gyneacologen na uw toestemmeing met ons meekijken in uw dossier. Twee weten meer dan één. Omdat de kans groot is dat u tijdens uw zwangerschap of bevalling met de gynaecoloog te maken krijgt (bij een eerste kind 70% kans) zorgen wij er voor dat u bij 30 weken zwangerschap eenmaal op zijn/haar spreekuur kunt kennismaken. 

Hetzelfde gebeurt bij de patiënten van de gynaecoloog; ook zij kunnen gedurende de zwangerschap een keer kennismaken met de verloskundige. Wij zullen immers het kraambed gaan begeleiden. Daarnaast verzorgt de verloskundige altijd het allereerste consult, ook van de patiënten van de gynaecoloog. Wij hebben meer expertise op dat gebied en er meer tijd voor. Nadat de verloskundige het hele beeld compleet heeft wordt, waar nodig, doorverwezen naar de gynaecoloog.

Om er achter te komen of u dit als positief ervaart zullen de meeste van u na de bevalling een enquête toegezonden krijgen waarin u kunt aangeven hoe uw ervaringen zijn geweest. 

Meer weten? Kijk op de website van het  

afbeelding