Body Heilema

Controleschema

Het controleschema kan, mits medisch verantwoord, aan uw wensen worden aangepast.

Controleschema
U kunt extra, maar ook minder vaak op controle komen. Vanzelfsprekend neemt u uw partner regelmatig mee, maar op ons spreekuur is iedereen van harte welkom. Wij kennen in dat opzicht geen limiet. Zo nodig kunnen wij zelfs extra tijd inruimen als u dit even van te voren laat weten. Denk er eens aan een fototoestel of filmcamera mee te nemen naar het spreekuur. Vooral als uw kinderen er bij zijn worden dit erg leuke foto's

Hoe ver bent u zwanger? Hoe vaak komt u op controle?

Tot 24 weken zwangerschap

om de vier weken

Van 24 - 30 weken zwangerschap

om de drie weken

Van 30 - 36 weken zwangerschap

om de twee weken

Na 36 weken zwangerschap

iedere week

Na 40 weken

zo nodig twee keer per week