Body Heilema

Wat kunt u de komende 9 maanden verwachten?

Onderwerpen: Uitleg:

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek vertellen wij wat het beroep van de verloskundige inhoudt en wat u van onze praktijk kunt verwachten. De gezondheid van u en uw partner wordt besproken en wij geven o.a. informatie over voeding en schadelijke virussen.

Counselingsgesprek

Een gesprek van 30 min. waarin wij u vertellen wat er bestaat op het gebied van onderzoeken naar de gezondheid van de ongeboren baby. Denk hierbij aan de NIPT, het ETSEO, (Eerste Trimester Structureel Echo Onderzoek en het TTSEO, (Tweede Trimester Structureel Echo Onderzoek).

Vervolgcontroles

Bij iedere vervolgcontrole meten wij uw bloeddruk, kijken we naar de groei van de baby, luisteren we naar het hartje van de baby, geven wij informatie en beantwoorden uw vragen. Op ons spreekuur op het Elsbroekplantsoen kunnen we ook iedere keer een pretecho maken.

Bloedonderzoeken

Regelmatig vinden er bij ons op de praktijk standaard bloedonderzoeken plaats. Wij kijken onder meer naar uw bloedgroep, ijzergehalte en (infectie) ziekten die van belang zijn voor de gezondheid van u en uw ongeboren kind. Ook suiker- en urine testen worden bij ons op de praktijk geprikt cq afgenomen.

Echo's

Tijdens de zwangerschap worden meerdere echo's bij u gemaakt. Medische echo's worden gemaakt om te kijken hoe ver de zwangerschap gevorderd is en of de baby gezond is. Zo nodig worden er ook andere echo's gemaakt b.v. om de groei van de baby te vervolgen of om naar de placenta te kijken.

Elke keer informatie

Elke controle krijgt u van ons informatie die hoort bij de duur van uw zwangerschap. Zo informeren wij u onder andere over de kraamzorg, de zwangerschapsgymnastiek, borst- of flesvoeding, thuis of in het ziekenhuis bevallen en dergelijke.

Uniek Zorgplan

Vroeg in uw zwangerschap maken wij speciaal voor u een medisch zorgplan op maat. Tijdens het bespreken van dit plan hoort u welke stappen er allemaal genomen worden op het gebied van echo, bloedonderzoek, eventueel ziekenhuisbezoek en alle andere medische zaken die voor u persoonlijk van belang zijn.

Bevalplan

Wij vragen u een bevalplan te schrijven. Daarin kunt u aangeven welke wensen of angsten u heeft ten aanzien van de bevalling. Wij nemen de tijd om dit plan met u door te nemen.

Terugkomschema

In het begin van uw zwangerschap heeft u iedere maand een afspraak. Na 24 weken gaat dit steeds sneller. Aan het einde komt u iedere week langs.

Bevalling

Zodra u denkt dat de bevalling begonnen is komen we eerst bij u thuis kijken. Daarna gaan we (bij een ziekenhuisbevalling) met u mee naar het ziekenhuis van uw keuze binnen de regio. Wij helpen u daar zelf met de bevalling. Als alles goed verlopen is gaat u binnen vier uur weer naar huis.

Kraambed

Na de bevalling komen we om de dag even bij u kijken of alles goed gaat met u, uw baby en uw partner. In deze eerste week komt de kraamverzorgende u helpen met de verzorging van uw baby.

Nacontrole

Zes weken na de bevalling komt u nog één maal op het spreekuur voor een afsluitend gesprek en wat onderzoeken.

Contact

Wij zijn altijd bereikbaar voor u. Zeven dagen per week, 24 uur per dag belt u 075-6401042. Niet dringende vragen kunt u ook per mail stellen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Klik hier om terug te keren naar Home